Barentz d.o.o Beograd osnovan je u Beogradu  2009. godine i pokriva tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i  Makedonije. Sa poslovnim pristupom baziranim na potpunom zadovoljstvu naših dobavljača i kupaca,  Barentz d.o.o Beograd je za kratko vreme postao pouzdan partner vodećim kompanijama na tržištu Srbije. Aktivno smo prisutni u tržišnim segmentima koji obuhvataju  prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Efikasnom primenom marketinško - logističkih sistema i angažovanju vodećih kompanija u oblasti distribucije, Barentz d.o.o Beograd  postiže izuzetan kvalitet i fleksibilnost u pružanju usluga svojim korisnicima. Naše skladište je locirano u Beogradu, Partizanska 228 u Ugrinovcima na autoputu Beograd – Zagreb.

Molimo da nas kontaktirate ukoliko želite više informacija  o načinu na koji možemo da vam pomognemo u nalaženju odgovarajućih sirovina:

API* Aminokiseline* Aktivne kozmetičke supstance* Arome*  Antioksidansi* Aktivne materije u dijetetici* Abrazivna sredstva*  Biljni ekstrakti* Boje* Dezintegransi*  Emolijensi* Emulgatori* Enzimi* Ekscipijensi* Fosfati* Hidrokoloidi* Hidratanti i ovlaživači* Kondicioneri* Konzervansi* Lecitin* Lubrikanti* Lecitinski  blendovi* Mlečne kulture* Masti* Minerali* Mirisi* Nutricioni premiksi* Penušavci* Prehrambene kiseline* PH-regulatori*  Proteini* Polijoli* Površinski aktivne materije (PAM)* Rastvarači* Stabilizatori* Sirupi* Skrobovi* Sastojci sa odloženim oslobađanjem* Ugljenohidrati* Vitaminski premiksi* Vitamini* Vezivna sredstva* (Sušeno) Voće & Povrće* Zaslađivači*  Zgušnjivači  i stabilizatori* Žitarice*